คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน


นายสกล  มหาชัย

นายก อบต.ดอนเงิน

โทรศัพท์ 062-2876717

 

นายประมูล นิตยาสิทธิ์

รองนายก อบต.ดอนเงิน

โทรศัพท์ 086-0377522


นาสาวสุบิน  พันธุ์เทศ

รองนายก อบต.ดอนเงิน

โทรศัพท์ 064-3190725


นายสินสมุทร  แซะนาม

เลขานุการนายก อบต.ดอนเงิน

โทรศัพท์ 063-0520823

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

 
                             

นายสันดร  แก้วอุดม

ประธานสภาฯ อบต.ดอนเงิน

โทรศัพท์  099-2548675 


นายเสงี่ยม  พันธุ์เทศ

รองประธานสภาฯ อบต.ดอนเงิน

โทรศัพท์ 081-5468217 

ร้อยตรีวิชวน  ชมภูราช

ส.อบต. หมู่ 1

โทรศัพท์ 088-3129629

นายสมควร  นิตยาสิทธิ์

ส.อบต. หมู่ 2

โทรศัพท์ 098-4807345

นายสมศักดิ์  สุวรรณปะกา

ส.อบต หมู่ 3

โทรศัพท์ 089-9429141

นายบัญชา  เปรมปรี

ส.อบต. หมู่ 4

โทรศัพท์ 087-2218514

นายศฤงคาร  รัตนศรีวงษ์

ส.อบต. หมู่ 5

โทรศัพท์  093-5609790

นายสมพร  โพธิ์รส

ส.อบต. หมู่ 6

โทรศัพท์ 084-2040093

นางสาวสะอาด  ศรีกองเพชร

ส.อบต. หมู่ 7

โทรศัพท์  095-2160340

นายสำรอง  แก้ววันทา

ส.อบต. หมู่ 8

โทรศัพท์  087-2177410

 นายอนันต์  แสนวัง

ส.อบต. หมู่ 9

โทรศัพท์ 093-3801765

นายพรสุพล  สอรักษา

ส.อบต. หมู่ 10

โทรศัพท์ 065-8819784

นางสาวชลีภรณ์  ไชยแสนท้าว

ส.อบต. หมู่ 12

โทรศัพท์  064-6233596

 

นายประยงค์  ไชยคำ

ส.อบต. หมู่ 13

โทรศัพท์  092-7347685

นายอำนาจ  โคทนา

ส.อบต. หมู่ 15

โทรศัพท์ 064-4805169

           

 

 

 

         

 

 

 

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page