ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

เบอร์โทรศัพท์ 043750360

เบอร์โทรสาร 043750360

อีเมล์ [email protected]

{mosmap address='องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน'}