ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ และการละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ความรักเคารพต่อผู้ใหญ่ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ประเพณีวันสงกรานต์ และการละเล่นพื้นบ้าน
✦ ━━━━━━━━━━━━
#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ ✨
#กองการศึกษาฯอบต.ดอนเงิน ✨
#องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน ✨

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page