วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ดำเนินงาน 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลูกผักกินเองเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดวิถีชีวิตสู่การปฏิบัติ เป็นต้นแบบในการปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพรและไม้ผล รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และขอขอบคุณ นายสมพร ควรคำคง นายอำเภอเชียงยืน และนายสกล มหาชัย นายกอบต.ดอนเงิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลดอนเงิน ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ที่ให้ความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้
✦ ━━━━━━━━━━━━
#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ ✨
#กองการศึกษาฯอบต.ดอนเงิน ✨
#องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน ✨

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page