ส้วมสาธารณะ รู้ก่อนใช้ห่างไกลโรค
เข้าห้องน้ำอย่างไร ปลอดภัยจากเชื้อโรค
1. เลือกห้องน้ำที่ไม่มีคนใช้
2. อย่าสัมผัสโดยตรง
3. กดชักโครกก่อนทำธุระ
4. ทำความสะอาดก่อนนั่ง
5. ใช้เวลาน้อยที่สุด
6. ไม่เหยียบโถส้วม
7. ไม่ตักน้ำที่เปิดไว้
8. ล้างมือทุกครั้งก่อน - หลังเข้าห้องน้ำ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page