ด้วยในวันที่ 26 มิถุนายน  2567  เวลา 09.00 น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน  นำโดยนายสกล  มหาชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน  ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนเงิน  จัดโครงการสร้างเสริมกำลังใจผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลดอนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้  ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี  สามารถอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างเป็นสุข

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page